Obuka

Prvi korak u letačkoj obuci, da li kao letačkoj karijeri ili samo hobija radi, jeste da se prođe probni let sa našim instruktorom. Trošak je u rasponu od 100 € do 500 € (u zavisnosti od izbora vazduhoplova), a trebao bi da traje od 30 minuta do 1 sata. Ovaj probni let će vam omogućiti da doživite fizički osećaj letenja nakon čega ćete biti u mogućnosti da odlučite da li želite da nastavite obuku ili ne, a ono što je najvažnije je da će Vaš instruktor takođe biti u mogućnosti da napravi procenu Vaših sposobnosti i mogućnosti da upravljate letelicom. Tokom početne letačke obuke uvek ćete biti sa instruktorom letenja. Bićete naučeni osnovama leta u pripremi za svoj prvi samostalni let u aerodromskoj zoni letenja. Tokom tog vremena konsolidovaćete svoju obuku i izgraditi letačko iskustvo. Najverovatnije, da ćete biti spremni za svoj prvi samostalni let posle, otprilike 15-20 sati letačke obuke. Međutim, svaki sledeći samostalni let mora biti odobrena od Vašeg instruktora. Pre nego što počnete sa Vašom letačkom obukom, moraćete proći neophodne medicinske preglede i dobiti lekarsko uverenje EASA FCL3 - validni lekarski sertifikat klase 2, položiti ispit iz principa leta, opšteg poznavanja vazduhoplova i trebate dobiti Autorizaciju učenika-pilota od DCV(Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva). Da bi se izdala Autorizaciju učenika-pilota morate imate lekarsko uverenje klase 2, biti sposobni da čitate, pišete, govorite i razumete srpski ili engleski jezik. Ako ste se odlučili za karijeru u avijaciji, daćemo Vam korisne savete o mogućnostima za komercijalnu obuku. Takođe ćemo predložiti da izvršite potrebne lekarske preglede koji su više zahtevni za profesionalne pilote kako bi proverili da li možete da zadovoljite zdravstvene standarde pre izdvajanja znatne sume novca za letačku obuku.

Dozvola privatnog pilota aviona/helikoptera - PPL(A/H) 

Obuka podrazumeva:

PRAKTIČNI DEO: morate provesti najmanje 46,5 sati leta kao pilot koji uključuju:

- 25 sati obuke na duplim komandama;
- najmanje 10 sati samostalanog leta pod nadzorom uključujući najmanje 5 sati samostalanog cross-country leta najmanje 270 km (150 NM) sa sletanjem na dva različita aerodroma od aerodroma polaska.

TEORIJSKI DEO: morate proći ispit iz teorije, koji obuhvata sledeće predmete od ukupno 130 časova

 1. VAZDUHOPLOVNE PROPISE,
 2. NAVIGACIJU,
 3. PERFORMANSE I PLANIRANJE,
 4. METEOROLOGIJU,
 5. OPERATIVNE PROCEDURE,
 6. KOMUNIKACIJU,
 7. OPŠTE POZNAVANJE VAZDUHOPLOVA,
 8. PRINCIPE LETA i
 9. LJUDSKE MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Dozvola profesionalnog pilota helikoptera - CPL(H) Modular 

Kandidati moraju da imaju:

 • Najmanje 18 godina
 • PPL(H)
 • Medical Class 1 

Teorijski deo podrazumeva 250 časova iz sledećih predmeta :

 1. Vazduhoplovni propisi
 2. Opšte poznavanje vazduhoplova
 3. Performasne i planiranje leta helikoptera
 4. Ljudske mogućnosti i ograničenja
 5. Meteorologija
 6. Navigacija
 7. Operativne procedure
 8. Principi letenja helikoptera
 9. Komunikacije

Dozvola profesionalnog pilota aviona - CPL(A) Modular 

Kandidati moraju da imaju:

 • Najmanje 18 godina
 • PPL(H)
 • Medical Class 1

Pre pristupanja praktičnoj obuci kandidat mora da:

 • Ostvari 150 sati letenja
 • Ispuni preduslove za izdavanje ovlašćenja za klasu ili tip za višemotorne avione

Teorijski deo podrazumeva 250 časova iz sledećih predmeta :

 1. Vazduhoplovni propisi
 2. Opšte poznavanje vazduhoplova - Konstrukcija / Sistemi / Pogonske grupe
 3. Opšte poznavanje vazduhoplova - Instrumenti
 4. Masa i centraža
 5. Performasne
 6. Planiranje i praćenje leta
 7. Ljudske mogućnosti i ograničenja
 8. Meteorologija
 9.  Opšta navigacija navigacija
 10. Radio - navigacija
 11. Operativne procedure
 12. Teorija letenja
 13.  VFR komunikacije

Instruktor letenja avion/helikopter FI(A/H) 

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona ili elektronske pošte.

Često postavljana pitanja

Koliko je vremena potrebno?

Vreme potrebno za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona može zavisiti od niza faktora kao što su da li pohađate obuku sa maksimalnim angažovanjem ili na ad hoc osnovi, dostupnosti helikoptera/aviona, vremena i, naravno vaše finansijske situacije. Prosečan student će bitu spreman za izlazak na završni ispit za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona nakon 47-60 sati. Ako završi obuku na ad hoc osnovi, recimo jedan sat nedeljno, to će potrajati nešto više od 12 meseci. Obuka sa punom vremenom angažovanja trajala bi 3 DO 4 meseca.Obuka stečena u drugim RF (Registered facility), FTO (Flight training organization)ili ATO(Approved Training Organisation) može biti priznata u RF HELIMASTER po prethodnom odobrenju vazduhoplovnih vlasti. Imaocima pilotske dozvole ili odgovarajućih ovlašćenja za avione, ultralake avione, ultralake vazduhoplove sa fiksnim krilima i pokretnim aerodinamičkim kontrolnim površinama koje deluju u sve tri dimenzije, ultralaki helikoptere, žiroplane, jedrilice, jedrilice sa sopstvenim pogonom ili samopoletajuće jedrilice, može se priznati 10% ukupnog naleta ostvarenog kao PIC na takvim vazduhoplovima, ali maksimalno do 6 sati u nalet koji se zahteva za dobijanje PPL(H).Takođe,ovo isto važi i za lica koja imauju važeću PPL(H,) a žele da steknu PPL(A).

Koliko će to koštati?

Trošak obuke za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona će biti značajan faktor u donošenju odluka. Cena će varirati u zavisnosti od tipa vazduhoplova na kojem letite (sofisticiraniji helikopter/avion-veća cena), koliko često letite (vršenje obuke tokom dužeg perioda uvek će značiti više sati kako bi se postigao cilj) i brzine kojom učite. Sledi grubi prikaz cene dobijanja dozvole:
Dozvola Pilota Privatnog Aviona-PPL(A):
-Cena teorisjke nastave zavisi od načina realizacije (na zahtev da se nastava održava u željenim terminima prema potrebama i mogućnostima studenta ili po redovnoj proceduru po rasporedu Helimastera u grupi) : 1000 - 3000€
- Cena sata na avionu tipa Cessna 172 iznosi 130-150 €
Dozvola Pilota Privatnog Helikoptera-PPL(H) :
- Cena teorisjke nastave zavisi od načina realizacije (na zahtev da se nastava održava u željenim terminima prema potrebama i mogućnostima studenta ili po redovnoj proceduru po rasporedu Helimastera u grupi) : 1000 - 3000€
- Cena sata na helikopteru tipa Robinson R44 iznosi 475 - 520 €
- Cena sata na helikopteru tipa Robinson R66 iznosi 850 €
Cene ne uključuju troškove studijskog materijala, naknada i taksa za licenciranje i lekarski pregled.

Test za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona (PPL)

Vi ćete pokazati svoju veštinu letenja autorizovanom ispitivaču DCV na praktičnom ispitu u vazduhu gde ćete imati deo koji uključuje navigaciono letenje sa dva ili više sletanja/prekretnih orijentira na marš ruti. Vi ćete biti u stanju da pokažete da možete da preusmerite let na alternativne lokacije, a sveukupno, dokazati nadležnom ispitivaču planiranje i upravljanje letom, poštujući sve procedure i pravila, navigaciju, rad sa radiom i vazduhoplovne veštine pre uspešno završenog leta.Nakon što prođete praktičan ispit u vazduhu za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona biće vam izdata dozvola koja omogućava da letite bilo gde unutar EASA (European Aviation Safety Agency) zemalja, samostalano ili sa putnicima u dnevnim,vizuelnim meteorološkim uslovima. Više Vam neće trebati odobrenje Vašeg instruktora letenja za samostalno letenje, jer ćete biti u stanju da sami vodite celokupni proces pripreme leta , kao i samo letenje .

Test za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona (PPL)

Vi ćete pokazati svoju veštinu letenja autorizovanom ispitivaču DCV na praktičnom ispitu u vazduhu gde ćete imati deo koji uključuje navigaciono letenje sa dva ili više sletanja/prekretnih orijentira na marš ruti. Vi ćete biti u stanju da pokažete da možete da preusmerite let na alternativne lokacije, a sveukupno, dokazati nadležnom ispitivaču planiranje i upravljanje letom, poštujući sve procedure i pravila, navigaciju, rad sa radiom i vazduhoplovne veštine pre uspešno završenog leta.Nakon što prođete praktičan ispit u vazduhu za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona biće vam izdata dozvola koja omogućava da letite bilo gde unutar EASA (European Aviation Safety Agency) zemalja, samostalano ili sa putnicima u dnevnim,vizuelnim meteorološkim uslovima. Više Vam neće trebati odobrenje Vašeg instruktora letenja za samostalno letenje, jer ćete biti u stanju da sami vodite celokupni proces pripreme leta , kao i samo letenje .

Kako ćete biti obučavani?

Helimaster škola će vam kao potencijalnom pilotu, dati najvažnije, a to je da steknete neophodna teorijska znanja i veštine potrebna za sigurno i bezbedno letenje. Trošak je značajan faktor u obuci u letenju i student će, u našoj školi dobiti odličnu cenu. Helimaster škola nudi i garantuje najviši kvalitet teorijske i letačke obuke, koji pruža sa visoko obrazovanim nastavnim kadrom i iskusnim instruktorima, kako helikoptera tako i instruktora na avionima.
Helimaster škola letenja je specijalizovana za obuku studenata koji, ili nemaju dovoljno vremena ili ne mogu finansijski da obezbede svoje školovanje odjednom, pa se za njih organizuje obuka prema njihovom slobodnom vremenu i mogućnostima. Takođe nudimo i kurseve obuke sa punim radnim vremenom i sa smeštajem u našim objektima.Ako je Vaš cilj da letite iz zadovoljstava i kao prvi korak prema nebu onda je naša škola savršen i logičan izbor. Za sada, Helimaster pruža kurseve obuke za sticanje dozvole pilota privatnog helikoptera/aviona i koristi sledeće vazduhoplove za obuku:helikoptere Robinson R44 i R66, kao i avion Cessna 172 koji će vam pomoći da smanjite troškove obuke. Čak i ako je Vaš cilj karijera u aviaciji, obuka u našoj školi će vam pružiti odlične veštine i teorijsko znanje.

Prvi samostalan let

Većina studenata je spremno da pokuša svoj prvi samostalan let nakon izvršenja 15-20 sati letenja. Pre nego što možete to učiniti, Vaš prvi samostalan let mora biti odobren od strane vašeg instruktora. Međutim, kako bi izbegli bilo kakvu mogućnost subjektivnosti, morate proći test napredovanja. Tokom ovog testa, demonstriraće instruktoru odobrenom od naše škole da kompetentno možete upravljati letelicom u svim osnovnim fazama leta. Ako prođete test, bićete u mogućnosti da izvršite Vaš prvi samostalni let.Svoj prvi samostalan let će uključivati uvežbavanje poletanja i sletanja i opšte letenje unutar kruga aerodroma. To je u osnovi konsolidacija svega što ste naučili do tog momenta kao što su rad i delovanje komandi leta, pravolinijski i horizonatlni let, režimi penjanje i spuštanje, Od ovog momenta, ćete se fokusirati na pripreme za svoj prvi samostalan let van aerodromskog kruga gde ćete pokazati svoju sposobnost za samostalano letenje izvan kruga aerodroma, ali i dalje unutar aerodromske zone.Svoj prvi samostalan let u aerodromskoj zoni uključivati će uvežbavanje simuliranog otkaza motora za vreme kojeg ćete graditi sopstvenu procenu u slučaju vanrednih događaja u letu, simulirati upotrebu radio veze i provere kao i obavještavanje putnika. To će takođe uključivati i kratku navigacionu vežbu do i od pilotažne zone u aerodromskoj zoni kako bi vam se omogućilo da pokažete veštine čitanja mapa.Nakon Testa napredovanja, moći ćete započeti obuku u navigacionom letenju. Vežbe navigacionog letenja omogućavaju sticanje letačkih veštine koje su potrebne za sigurno letenje na udaljena mesta,plus upravljanje gorivom, radio komunikacijom i prelaz kroz različite vazdušne prostore, kontrolisane zone i neplanirana skretanja zbog meteorološke situacije i sl., te sletanja na različite vrste podloga. Stečena znanja i veštine u vođenju vazduhoplova će omogućiti bolju pripremu za sticanje dozvola pilota privatnog helikoptera/aviona.

Koje obrazovanje morate imati?

Helimaster škola ne zahteva od kandidata koji se obučava za EASA PART FCL pilotsku dozvolu da ima formalne obrazovne kvalifikacije.